از طریق فرم زیر و همچنین ایمیل و دیگر صفحات اجتماعی ام می توانید با من تماس بگیرید.

ایمیل:                     amirkubrick76@gmail.com

توییتر:                     https://twitter.com/amir_kubrick

اینستاگرام:              https://www.instagram.com/amir_kubrick